Naar www.iknl.nl
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Oncoline

Via Oncoline krijgt u toegang tot:

 

A. Richtlijnen voor oncologische zorg

  • Tumorspecifiek
    Multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor. De richtlijnen beschrijven knelpunten in het medisch handelen, de organisatie van de zorg en de voorlichting en begeleiding van de patiënt.
  • Niet-tumorspecifiek
    Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van een symptoom of gezondheidsklacht die het gevolg is van ziekte en behandeling. De zorgaspecten zijn multidisciplinair uitgewerkt of specifiek voor een bepaalde beroepsgroep.

Richtlijnen voor de oncologische zorg worden onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld, meestal volgens de evidence based methodiek.

 

B. Richtlijnen voor palliatieve zorg 

De richtlijnen voor palliatieve zorg richten zich niet alleen op oncologie maar op alle patiënten die deze zorg nodig hebben. Deze richtlijnen worden onder redactie van een vaste richtlijnencommissie opgesteld en gereviseerd volgens de consensus based methodiek. 

 

Richtlijnen

Onderstaande richtlijnen zijn onlangs ontwikkeld of herzien.

 

 Richtlijn    Datum
geeviseerde modules Borstkanker 7 februari 2020
gereviseerde module PSMA PET/CT bij richtlijn prostaatcarcinoom  1 november 2019
gereviseerde richtlijn Colorectaal carcinoom 19 oktober 2019
nieuwe Europese richtlijn Testiscarcinoom 1 maart 2019
gereviseerde richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase 9 mei 2019

 

Richtlijnen in ontwikkeling
Richtlijnontwikkeling is een doorlopend proces.

Mailservice
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe (versies van) richtlijnen? Meld u dan aan voor onze mailservice

 

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met IKNL via oncoline@iknl.nl