Naar www.iknl.nl
- Voeding en Dieet > Algemeen > Neuro-endocriene tumoren
Notificatie richtlijn E-mail richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Laatst gewijzigd : 2017-03-01, Versie: 3.0, Verantwoording: Landelijke Werkgroep DiŽtisten Oncologie (LWDO), Type: Landelijke richtlijn

Referentielijst

1 - Huitema S (2016)
Huitema S, Sijtema B. Neuro-endocriene tumoren. Uit: Vogel J ea (red). Handboek Voeding bij kanker. 2016. De Tijdstroom, Utrecht.
 
2 - IKNL (2013)
IKNL. Neuro-endocriene tumoren: Landelijke richtlijn, Versie: 1.0. Utrecht: Integraal Kankercentrum Nederland; 2013. Raadpleegbaar via: http://www.oncoline.nl/neuro-endocriene-tumoren.
 
3 - Korse CM (2013)
Korse CM, Taal BG, van Velthuysen ML, et al. Incidence and survival of neuroendocrine tumours in the Netherlands according to histological grade: Experience of two decades of cancer registry. Eur J Cancer 2013;49:1975-83.
 
4 - Meer I de (2010)
Meer I de, Broek J van den. Richtlijn 42: Short Bowel Syndroom. In: Bijl C e.a. Dieetbehandelingsrichtlijnen. Rotterdam: 2010 Uitgevers; 2011.
 
5 - Pironi AL (2016)
Pironi AL, Arends J, Bozzetti F, et al. ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults. Clin Nutr 2016;35:247-307.
 
6 - Smit JWA (2011)
Smit JWA, Lips CJ, Links Th, et al. Endocriene tumoren. In: Velde CJH van de, Graaf van der WTA, Krieken JHJM van, Marijnen CAM, Vermorken JB, redactie. Oncologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.
 
7 - Vogel J (2016)
Vogel J, Beijer S, Delsink P, et al. Handboek Voeding bij kanker. tweede druk, 2016. De Tijdstroom, Utrecht.
 
8 - Watzka FM (2016)
Watzka FM, Fottner C, Miederer M, et al. Surgical treatment of NEN of small bowel: A retrospective analysis. World J Surg 2016;40:749-58.