Naar www.iknl.nl
- Verpleegkundige Zorg > Sociaal isolement
Notificatie richtlijn E-mail richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Laatst gewijzigd : 2006-12-19, Versie: 1.1, Verantwoording: Vereniging van Oncologie Verpleegkundigen (VvOV), Type: Landelijke richtlijn

Referentielijst

1 - Carnevali
Carnevali, D.L., A.C. Reiner (1990). The Cancer Experience. Philadelphia: Lippincott.
 
2 - Carpenito
Carpenito, L.J. (1995). Zakboek Verpleegkundige Diagnosen. Groningen: Wolters Noordhoff.
 
3 - Carpenito
Carpenito, L.J. (1997). Handbook of Nursing Diagnoses. Philadelphia: Lippincott.
 
4 - Carpenito
Carpenito, L.J. (2000). Nursing Diagnosis Application to Clinical Practice. Philadelphia: Lippincott.
 
5 - Cox
Cox, H.C., M.D. Hinz, M.A. Lubno, S.A. Newfield, N.A. Ridenour, M.M. Slater, K.L. Sridaromont (1997). Clinical Applications of NursingDiagnosis: Adult, Child, Women, Mental Health, Gerontic and Home Health Considerations. Philadelphia: F.A.Davis.
 
6 - Daefller
Daefller, R.J., B.M. Petrosino (1990). Manual of Oncology Nursing Practice: Nursing Diagnosis and Care. Rockville, Maryland: Aspen.
 
7 - Gordon
Gordon, M. (1995). Verpleegkundige Diagnostiek: proces en toepassing. Utrecht: Lemma.
 
8 - Gordon
Gordon, M. (1997). Handleiding Verpleegkundige Diagnostiek 1997-1998. Utrecht: Lemma.
 
9 - Groenwald
Groenwald, S.L., M. Hansen Frogge, M. Goodman, C. Henke Yarbro (1997). Cancer Nursing: Principles and practice. Boston: Jones and Bartlett.
 
10 - Johnson
Johnson, M., M. Maas (1999). Verpleegkundige Zorgresultaten. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
 
11 - Ketelaar
Ketelaar, H. (1994). Dreigend Sociaal Isolement. Tijdschrift voor Ziekenverpleging.16 474-476
 
12 - McCloskey
McCloskey, J.C., G.M. Bulechek (1997). Verpleegkundige Interventies. Utrecht: De Tijdstroom.
 
13 - McFarland
McFarland, G.K., E.A. McFarlane (1997). Nursing Diagnosis & Intervention. Planning for Patient Care. St. Louis: Mosby.
 
14 - McNally
McNally, J.C., E.T. Sommerville, C. Miaskowski, M. Rostad (1991). Guidelines for Oncology Nursing Practice. Philadelphia: Saunders.
 
15 - NANDA (1999)
NANDA (1999). NANDA Verpleegkundige diagnoses. Definities en Classificatie 1999-2000. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 
16 - Thompson
Thompson, J. e.a. (1986) Clinical Nursing Mosby St.Louis
 
17 - Vriezen
Vriezen, S.W. (1996) Een inhoudsvalideringsstudie naar de verpleegkundige diagnose 'verstoorde sociale interactie'. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Limburg.