Naar www.iknl.nl
- Verpleegkundige Zorg > Misselijkheid en braken
E-mail richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Laatst gewijzigd : 2007-12-01, Versie: 1.0, Verantwoording: V&VN Oncologie en V&VN Palliatieve Verpleegkunde, Type: Landelijke richtlijn


Aanbevelingen Literatuurbespreking Conclusies Overwegingen
Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (verpleegkundig) opslaan richtlijn Printen richtlijn