Naar www.iknl.nl
- Palliatieve Zorg > Handreiking 'Hulp bij helpen'
Notificatie richtlijn E-mail richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Laatst gewijzigd : 2012-02-29, Versie: 1.0, Verantwoording: Agora, Type: Landelijke richtlijn

Referentielijst

1 - Baart A. (2004)
Baart A. Een theorie van de presentie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2004.
 
2 - Haes H. (2009)
Haes H. de, Weezel LG van de, Sanderman, R. Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, 2009.
 
3 - Ministerie van VWS (2008)
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Aanbiedingsbrief ‘Palliatieve zorg: de pioniersfase voorbij'. Den Haag, 2008.
 
4 - Monnink H. (1996)
Mönnink H. de. Verlieskunde. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg, 1996.
 
5 - Scholte M. (2007)
Scholte M., Leur J. van, Brink C., MOVISIE. Transparant aanbod Medisch Maatschappelijk Werk in UMC's. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening. December 2007.
 
6 - NCHSPCS (2000)
National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services. What do we mean by ‘psychosocial'? London; Briefing No. 4. March 2000.
 
7 - NVMW (2006)
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers. Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Utrecht: NVMW, 2006.
 
8 - Pool G. (2004)
Pool G., Heuvel F., Ranchor A.V., Sanderman R. (red.). Handboek psychologische interventies bij chronischsomatische aandoeningen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, 2004.
 
9 - Projectgroep NVMW (2004)
Projectgroep Beroepsvraagstukken Maatschappelijk Werk. Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Utrecht: NVMW, 2004.  
 
10 - Scholte M. (2009)
Scholte M., van der Poll A. Schakels in de palliatieve zorg. Over psychosociale zorg en de rol van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg. Juni 2009. Uitgave van Stg. Agora, Bunnik.
 
11 - Scholte M. (2010)
Scholte M. Schakels in de palliatieve zorg. Maatwerk. Januari 2010. Uitgave van Stg. Agora, Bunnik.
 
12 - Handboek Palliatieve zorg (2010)
Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk. December 2010. Uitgave van IKNL.