Naar www.iknl.nl
- Verpleegkundige Zorg > Handreiking veilig omgaan met cytostatic
Notificatie richtlijn E-mail richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Laatst gewijzigd : 2015-08-01, Versie: 1.1, Verantwoording: Werkgroep, Type: Landelijke richtlijn

Referentielijst

1 - NVZA (2014)
NVZA, NVMO, V&VN. Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica, 1 januari 2014.
 
2 - IGZ (2001)
Inspectie voor de Gezondheidszorg. Circulaire 2001 02 IGZ: Maatregelen ter voorkůming van doseringsfouten bij het voorschrijven en bereiden van cytostatica in het ziekenhuis, 20 december 2011.
 
3 - KNMP, NVZA, NvPF (2010)
KNMP, NVZA, NvPF. Aanbevelingen orale oncolytica, september 2010.
 
4 - NVZA (2013)
NVZA. Good Manufacturing Practise Ziekenhuisfarmacie (GMP-Z), hoofdstuk Z4: Handelingen met risicovolle stoffen en preparaten, 2013.
 
5 - Bouwman-Boer, Y. (2009)
Bouwman-Boer Yvonne, Le Brun Paul, Oussoren Christien, Tel Ria, Woerdenbag Herman. Recepteerkunde, productzorg en bereiding van geneesmiddelen. Vijfde, herziene druk, 2009.
 
6 - LOAZ (2012)
Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ). Cytostatica in de Arbocatalogus UMC’s (NFU-12.10598), 5 december 2012. http://www.dokterhoe.nl/
 
7 - Medicatieoverdracht (2008)
Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens, definitief, 20080425. https://www.medicatieoverdracht.nl/
 
8 - Medicatieoverdracht (2010)

Handreikingen overdrachtssituaties Overdracht van medicatiegegevens in de keten, definitief, 20101103. https://www.medicatieoverdracht.nl/