Naar www.iknl.nl
- Kinderen> Overzicht
Naar startpagina oncoline
----------


De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) heeft de volgende doelstellingen:

  • Bevordering van diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met kanker en voorstadia daarvan
  • Vaststellen van nationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling
  • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Voor informatie over SKION en bovenstaande onderwerpen verwijzen we u naar de website www.skion.nl.

 


Richtlijn    Methodiek    Laatst gewijzigd  
Palliatieve Zorg voor Kinderen (1.0)   Evidence based   01-08-2013
Pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen (1.0)   Evidence based   01-10-2007