Naar www.iknl.nl
- Palliatieve Zorg> Overzicht
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------


De richtlijnen voor de palliatieve zorg richten zich niet alleen op de oncologie, maar op alle patiënten die palliatieve zorg nodig hebben.
 

Onderstaande richtlijnen voor de palliatieve zorg zijn ook beschikbaar via de website Pallialine.
Op Pallialine vindt u:

  • informatie over richtlijnontwikkeling palliatieve zorg bij de Integrale Kankercentra
  • onderstaande richtlijnen
  • een actueel overzicht van richtlijnen die nog ontwikkeld worden
  • folders over de palliatieve fase
  • kwaliteitsdocumenten voor de palliatieve zorg
  • richtlijnen in conceptfase


Richtlijn    Methodiek    Laatst gewijzigd  
Algemene principes van palliatieve zorg (3.1)   Consensus based   01-02-2017
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) (2.0)   Consensus based   10-08-2010
Angst (1.0)   Consensus based   25-06-2009
Anorexie en gewichtsverlies (3.0)   Evidence based   30-09-2014
Ascites (2.0)   Consensus based   19-01-2010
Complementaire zorg (2.0)   Consensus based   30-07-2010
COPD (1.0)   Consensus based   30-07-2010
Decubitus (2.0)   Evidence based   01-11-2011
Dehydratie en vochttoediening (2.0)   Consensus based   27-07-2010
Delier (3.0)   Consensus based   10-05-2010
Dementie (1.0)   Consensus based   30-07-2010
Depressie (2.0)   Consensus based   22-06-2010
Diarree (2.0)   Consensus based   21-02-2010
Diepe veneuze trombose en longembolie (2.0)   Consensus based   27-07-2010
Dwarslaesie/Wervelmetastasen (1.0)   Evidence based   20-08-2015
Dyspneu in de palliatieve fase (3.0)   Evidence based   22-12-2015
Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn (1.0)   Consensus based   22-04-2010
Euthanasie en hulp bij zelfdoding (5.0)   Evidence based   01-08-2012
Folder de stervensfase (1.0)   Consensus based   14-10-2011
Folder palliatieve sedatie (2.0)   Consensus based   29-09-2009
Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding (1.0)   Consensus based   01-11-2017
Handreiking fysiotherapie in de palliatieve zorg (1.0)   Consensus based   30-08-2011
Handreiking maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg 'Hulp bi (1.0)   Consensus based   29-02-2012
Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond (1.0)   Consensus based   02-11-2011
Handreiking slecht-nieuwsgesprek (1.0)   Consensus based   11-10-2012
Hersenmetastasen (2.0)   Consensus based   29-07-2010
Hik (2.0)   Consensus based   28-09-2009
Hoesten (2.0)   Consensus based   18-06-2010
Hypercalciemie (2.0)   Consensus based   24-03-2010
Ileus (3.0)   Evidence based   01-10-2018
Implanteerbare Cardioverter Defibrillator en het levenseinde (1.0)   Consensus based   01-01-2013
Jeuk (2.0)   Consensus based   27-07-2010
Klachten van de mond (2.0)   Consensus based   29-07-2010
Koorts (2.0)   Consensus based   23-07-2008
Mantelzorg (2.0)   Consensus based   08-07-2009
Medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk beperkten (1.0)   Consensus based   01-11-2007
Misselijkheid en braken (4.0)   Evidence based   16-06-2014
Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (verpleegkundig) (1.0)   Evidence based   01-12-2007
Nausea and vomiting (4.0)   Evidence based   16-06-2014
Obstipatie (2.0)   Consensus based   28-09-2009
Oncologische ulcera (2.0)   Consensus based   11-08-2010
Palliatieve sedatie (2.0)   Consensus based   29-01-2009
Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen (1.0)   Evidence based   01-03-2017
Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV (3.0)   Evidence based   07-02-2018
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (1.0)   Consensus based   05-07-2010
Pijn (2.1)   Consensus based   21-10-2016
Pijn bij Patienten met Kanker (2.0)   Evidence based   21-10-2016
Rouw (2.0)   Consensus based   10-08-2010
Samenvattingskaart handreiking slecht-nieuwsgesprek (1.0)   Consensus based   01-10-2012
Samenvattingskaart palliatieve sedatie (2.0)   Consensus based   26-01-2010
Samenvattingskaart pijn in de palliatieve fase (2.1)   Consensus based   21-10-2016
Slaapproblemen (1.0)   Consensus based   02-10-2008
Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi (2.0)   Consensus based   08-05-2010
Vena cava superior syndroom (2.0)   Consensus based   18-06-2010
Vermoeidheid bij kanker in palliatieve fase (3.0)   Evidence based   09-05-2019
Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase (2.0)   Evidence based   30-09-2018
Zorg in de stervensfase (1.0)   Consensus based   11-08-2010
Zweten (1.0)   Consensus based   23-07-2008