Naar www.iknl.nl
- Gastroenterologie> Overzicht
Naar startpagina oncoline
----------
Richtlijn    Methodiek    Laatst gewijzigd  
Anuscarcinoom (2.0)   Consensus based   13-11-2012
Colorectaalcarcinoom (4.0)   Evidence based   29-10-2019
Erfelijke darmkanker (2.0)   Evidence based   31-12-2015
Galweg- en Galblaascarcinoom (2.0)   Consensus based   20-05-2013
Gastrointestinale stroma tumor (GIST) (1.0)   Evidence based   01-11-2011
Hepatocellulair carcinoom (1.0)   Evidence based   10-04-2013
Maagcarcinoom (2.2)   Evidence based   01-03-2017
Oesofaguscarcinoom (3.1)   Evidence based   05-01-2015
Pancreascarcinoom (3.0)   Evidence based   03-06-2019