Naar www.iknl.nl
- over deze site > Over deze site
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Over deze site

Via Oncoline krijgt u toegang tot:

 

A. Richtlijnen voor oncologische zorg

  • Tumorspecifiek
    Multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor. De richtlijnen beschrijven knelpunten in het medisch handelen, de organisatie van de zorg en de voorlichting en begeleiding van de patiënt.
  • Niet-tumorspecifiek
    Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van een symptoom of gezondheidsklacht die het gevolg is van ziekte en behandeling. De zorgaspecten zijn multidisciplinair uitgewerkt of specifiek voor een bepaalde beroepsgroep.

Richtlijnen voor de oncologische zorg worden onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld, meestal volgens de evidence based methodiek.

 

B. Richtlijnen voor palliatieve zorg 

De richtlijnen voor palliatieve zorg richten zich niet alleen op oncologie maar op alle patiënten die deze zorg nodig hebben. Deze richtlijnen worden onder redactie van een vaste richtlijnencommissie opgesteld en gereviseerd volgens de consensus based methodiek. 

 

Richtlijnen in ontwikkeling
Richtlijnontwikkeling is een doorlopend proces.

  • Oncologische zorg
  • Palliatieve zorg

Mailservice
U kunt de richtlijnen op Oncoline snel en makkelijk raadplegen.Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe (versies van) richtlijnen? Meld u dan aan voor onze mailservice

 

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het IKNL, oncoline@iknl.nl of telefonisch 088-234 60 00