Naar www.iknl.nl
- Overzicht richtlijnen
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Overzicht richtlijnen Oncoline

Hier vindt u een alfabetische overzichtslijst van de landelijke en regionale richtlijnen die momenteel via Oncoline te raadplegen zijn. U kunt de selectie verkleinen door te filteren op indeling, methodiek, regio en/of regionale toevoeging. Richtlijn Indeling Methodiek Laatst
Alle Alle  gewijzigd  
 
 Achtergronddocument (blauwdruk kanker en werk) Overig Evidence Based 25-06-09
 Algemene principes van palliatieve zorg Palliatieve Zorg Consensus Based 01-02-17
 Algemene Voedings- en dieetbehandeling Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Amyotrofische laterale sclerose (ALS) Palliatieve Zorg Consensus Based 10-08-10
 Angst Palliatieve Zorg Consensus Based 25-06-09
 Anorexie en gewichtsverlies Palliatieve Zorg Evidence Based 30-09-14
 Anuscarcinoom Gastroenterologie Consensus Based 13-11-12
 Ascites Palliatieve Zorg Consensus Based 19-01-10
 Baarmoeder en Baarmoederhalskanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Basaalcelcarcinoom Dermatologie Evidence Based 16-10-15
 Beentumoren Bot en Wekedelen Consensus Based 12-06-08
 Blaasinstillatie Urologie Evidence Based 18-07-11
 Blaaskanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Blauwdruk Kanker en Werk Overig Evidence Based 01-06-09
 Borstkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Borstkanker Mamma Evidence Based 07-02-20
 Botmetastasen Bot en Wekedelen Evidence Based 15-06-10
 Cervixcarcinoom Gynaecologie Evidence Based 15-01-18
 Cervixcytologie Gynaecologie Evidence Based 01-11-16
 CIN, AIS en VAIN Gynaecologie Consensus Based 12-11-15
 Colorectaalcarcinoom Gastroenterologie Evidence Based 29-10-19
 Complementaire zorg Palliatieve Zorg Consensus Based 30-07-10
 COPD Palliatieve Zorg Consensus Based 30-07-10
 Darmkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Decubitus Palliatieve Zorg Evidence Based 01-11-11
 Dehydratie en vochttoediening Palliatieve Zorg Consensus Based 27-07-10
 Delier Palliatieve Zorg Consensus Based 10-05-10
 Dementie Palliatieve Zorg Consensus Based 30-07-10
 Depressie Palliatieve Zorg Consensus Based 22-06-10
 Detecteren behoefte psychosociale zorg Overig Evidence Based 01-05-17
 Diarree Palliatieve Zorg Consensus Based 21-02-10
 Dyspneu in de palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 22-12-15
 Eierstokkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Endometriumcarcinoom Gynaecologie Evidence Based 15-01-18
 Epitheliaal Ovariumcarcinoom Gynaecologie Evidence Based 16-04-20
 Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom Gynaecologie Consensus Based 15-06-15
 Erfelijke darmkanker Gastroenterologie Evidence Based 31-12-15
 Erfelijke en familiaire tumoren (StOET/VKGN) Erfelijke tumoren Consensus Based 01-01-17
 Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn Palliatieve Zorg Consensus Based 22-04-10
 Euthanasie en hulp bij zelfdoding Palliatieve Zorg Evidence Based 01-08-12
 Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker Fertiliteit Evidence Based 10-06-16
 Folder de stervensfase Palliatieve Zorg Consensus Based 14-10-11
 Folder palliatieve sedatie Palliatieve Zorg Consensus Based 29-09-09
 Galweg- en Galblaascarcinoom Gastroenterologie Consensus Based 20-05-13
 Gastrointestinale stroma tumor (GIST) Gastroenterologie Evidence Based 01-11-11
 Gevaar bloeding Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Gevaar infectie Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Gliomen Neuro-oncologie Consensus Based 03-12-19
 Handboek organisatie van mammazorg (NABON nota) Mamma Consensus Based 01-04-08
 Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding Palliatieve Zorg Consensus Based 01-11-17
 Handreiking fysiotherapie in de palliatieve zorg Palliatieve Zorg Consensus Based 30-08-11
 Handreiking maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg 'Hulp bi Palliatieve Zorg Consensus Based 29-02-12
 Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond Palliatieve Zorg Consensus Based 02-11-11
 Handreiking slecht-nieuwsgesprek Overig Consensus Based 11-10-12
 Handreiking veilig omgaan met cytostatica Verpleegkundige Zorg Consensus Based 01-08-15
 Hepatocellulair carcinoom Gastroenterologie Evidence Based 10-04-13
 Hersentumoren Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Herstel na kanker Overig Evidence Based 17-02-11
 Hik Palliatieve Zorg Consensus Based 28-09-09
 Hoesten Palliatieve Zorg Consensus Based 18-06-10
 Hoofd-halskanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Hoofd-halstumoren Hoofd-hals Evidence Based 01-01-14
 Huidkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Hypercalciemie Palliatieve Zorg Consensus Based 24-03-10
 Ileus Palliatieve Zorg Evidence Based 01-10-18
 Implanteerbare Cardioverter Defibrillator en het levenseinde Palliatieve Zorg Consensus Based 01-01-13
 Ineffectieve ademhaling Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Ineffectieve coping Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Intra-epitheliale neoplasieŽn van de vulva (VIN) Gynaecologie Consensus Based 08-12-10
 Intracranieel Meningeoom Neuro-oncologie Evidence Based 01-04-15
 Jeuk Palliatieve Zorg Consensus Based 27-07-10
 Klachten van de mond Palliatieve Zorg Consensus Based 29-07-10
 Kleincellig longcarcinoom Long Evidence Based 10-05-11
 Koorts Palliatieve Zorg Consensus Based 23-07-08
 Leukemie-acute Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Leukemie-chronisch Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Longkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Lymfoedeem Overig Evidence Based 01-05-14
 Maagcarcinoom Gastroenterologie Evidence Based 01-03-17
 Maagkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Machteloosheid Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Maligne lymfomen Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Mammacarcinoom (Engelse vertaling) Mamma Evidence Based 13-02-12
 Mantelzorg Palliatieve Zorg Consensus Based 08-07-09
 Medisch specialistische revalidatie bij oncologie Overig Evidence Based 01-03-18
 Medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk beperkten Palliatieve Zorg Consensus Based 01-11-07
 Melanoom Dermatologie Evidence Based 10-10-19
 Misselijkheid en braken Palliatieve Zorg Evidence Based 16-06-14
 Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (verpleegkundig) Verpleegkundige Zorg Evidence Based 01-12-07
 Multipel myeloom Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Neuro-endocriene tumoren Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Niercelcarcinoom Urologie Evidence Based 10-12-10
 Nierkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Niet epitheliale maligniteiten van het ovarium Gynaecologie Consensus Based 01-09-16
 Niet kleincellig longcarcinoom Long Evidence Based 18-12-15
 Obstipatie Palliatieve Zorg Consensus Based 28-09-09
 Oesofaguscarcinoom Gastroenterologie Evidence Based 05-01-15
 Oncologische ulcera Palliatieve Zorg Consensus Based 11-08-10
 Ondervoeding Voeding en Dieet Evidence Based 15-01-12
 Orale mucositis Orale mucositis Consensus Based 01-06-15
 Palliatieve sedatie Palliatieve Zorg Consensus Based 29-01-09
 Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen Palliatieve Zorg Evidence Based 01-03-17
 Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV Palliatieve Zorg Evidence Based 07-02-18
 Palliatieve Zorg voor Kinderen Kinderen Evidence Based 01-08-13
 Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Palliatieve Zorg Consensus Based 05-07-10
 Pancreascarcinoom Gastroenterologie Evidence Based 03-06-19
 Pancreaskanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Peniscarcinoom Urologie Evidence Based 01-01-18
 Pijn bij gevorderde stadia van COPD of Hartfalen Palliatieve Zorg Evidence Based 06-12-19
 Pijn bij PatiŽnten met Kanker Palliatieve Zorg Evidence Based 06-12-19
 Pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen Kinderen Evidence Based 01-10-07
 Plaveiselcelcarcinoom van de huid Dermatologie Evidence Based 21-09-18
 Primaire tumor onbekend Primaire tumor onbekend Evidence Based 24-06-12
 Prostaatcarcinoom Urologie Evidence Based 01-11-19
 Prostaatcarcinoom Urologie Evidence Based 01-11-19
 PTEN Hamartoom Tumor Syndroom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-03-15
 Rouw Palliatieve Zorg Consensus Based 10-08-10
 Samenvattingskaart handreiking slecht-nieuwsgesprek Palliatieve Zorg Consensus Based 01-10-12
 Samenvattingskaart palliatieve sedatie Palliatieve Zorg Consensus Based 26-01-10
 Sarcoom en Carcinosarcoom van de Uterus Gynaecologie Consensus Based 01-10-10
 Schildkliercarcinoom Endocriene tumoren Evidence Based 16-02-15
 Schildklierkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Schildklierkanker bij kinderen Endocriene tumoren Evidence Based 01-07-20
 Slaapproblemen Palliatieve Zorg Consensus Based 02-10-08
 Slokdarmkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Sociaal isolement Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Testiscarcinoom Urologie Evidence Based 01-03-19
 Trofoblastziekten Gynaecologie Evidence Based 02-02-18
 Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi Palliatieve Zorg Consensus Based 08-05-10
 Uveamelanoom Oogtumoren Evidence Based 22-06-17
 Vaginacarcinoom Gynaecologie Consensus Based 15-09-09
 Vena cava superior syndroom Palliatieve Zorg Consensus Based 18-06-10
 Veranderd seksueel functioneren Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Vermoeidheid bij kanker in palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 09-05-19
 Verstoord lichaamsbeeld Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Vochttekort Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Voedingstekort Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Vulvacarcinoom Gynaecologie Consensus Based 15-01-18
 Wekedelentumoren Bot en Wekedelen Evidence Based 01-11-11
 Wervelmetastasen Neuro-oncologie Evidence Based 20-08-15
 Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 30-09-18
 Zorg in de stervensfase Palliatieve Zorg Consensus Based 11-08-10
 Zweten Palliatieve Zorg Consensus Based 23-07-08