Naar www.iknl.nl
- Overzicht richtlijnen
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Overzicht richtlijnen Oncoline

Hier vindt u een alfabetische overzichtslijst van de landelijke en regionale richtlijnen die momenteel via Oncoline te raadplegen zijn. U kunt de selectie verkleinen door te filteren op indeling, methodiek, regio en/of regionale toevoeging. Richtlijn Indeling Methodiek Laatst
Palliatieve Zorg Consensus Based  gewijzigd  
 
 Algemene principes van palliatieve zorg Palliatieve Zorg Consensus Based 01-02-17
 Amyotrofische laterale sclerose (ALS) Palliatieve Zorg Consensus Based 10-08-10
 Angst Palliatieve Zorg Consensus Based 25-06-09
 Anorexie en gewichtsverlies Palliatieve Zorg Evidence Based 30-09-14
 Ascites Palliatieve Zorg Consensus Based 19-01-10
 Complementaire zorg Palliatieve Zorg Consensus Based 30-07-10
 COPD Palliatieve Zorg Consensus Based 30-07-10
 Decubitus Palliatieve Zorg Evidence Based 01-11-11
 Dehydratie en vochttoediening Palliatieve Zorg Consensus Based 27-07-10
 Delier Palliatieve Zorg Consensus Based 10-05-10
 Dementie Palliatieve Zorg Consensus Based 30-07-10
 Depressie Palliatieve Zorg Consensus Based 22-06-10
 Diarree Palliatieve Zorg Consensus Based 21-02-10
 Dyspneu in de palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 22-12-15
 Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn Palliatieve Zorg Consensus Based 22-04-10
 Euthanasie en hulp bij zelfdoding Palliatieve Zorg Evidence Based 01-08-12
 Folder de stervensfase Palliatieve Zorg Consensus Based 14-10-11
 Folder palliatieve sedatie Palliatieve Zorg Consensus Based 29-09-09
 Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding Palliatieve Zorg Consensus Based 01-11-17
 Handreiking fysiotherapie in de palliatieve zorg Palliatieve Zorg Consensus Based 30-08-11
 Handreiking maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg 'Hulp bi Palliatieve Zorg Consensus Based 29-02-12
 Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond Palliatieve Zorg Consensus Based 02-11-11
 Hersenmetastasen Palliatieve Zorg Consensus Based 29-07-10
 Hik Palliatieve Zorg Consensus Based 28-09-09
 Hoesten Palliatieve Zorg Consensus Based 18-06-10
 Hypercalciemie Palliatieve Zorg Consensus Based 24-03-10
 Ileus Palliatieve Zorg Evidence Based 01-10-18
 Implanteerbare Cardioverter Defibrillator en het levenseinde Palliatieve Zorg Consensus Based 01-01-13
 Jeuk Palliatieve Zorg Consensus Based 27-07-10
 Klachten van de mond Palliatieve Zorg Consensus Based 29-07-10
 Koorts Palliatieve Zorg Consensus Based 23-07-08
 Mantelzorg Palliatieve Zorg Consensus Based 08-07-09
 Medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk beperkten Palliatieve Zorg Consensus Based 01-11-07
 Misselijkheid en braken Palliatieve Zorg Evidence Based 16-06-14
 Obstipatie Palliatieve Zorg Consensus Based 28-09-09
 Oncologische ulcera Palliatieve Zorg Consensus Based 11-08-10
 Palliatieve sedatie Palliatieve Zorg Consensus Based 29-01-09
 Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen Palliatieve Zorg Evidence Based 01-03-17
 Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV Palliatieve Zorg Evidence Based 07-02-18
 Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Palliatieve Zorg Consensus Based 05-07-10
 Pijn bij gevorderde stadia van COPD of Hartfalen Palliatieve Zorg Evidence Based 06-12-19
 Pijn bij Patinten met Kanker Palliatieve Zorg Evidence Based 06-12-19
 Rouw Palliatieve Zorg Consensus Based 10-08-10
 Samenvattingskaart handreiking slecht-nieuwsgesprek Palliatieve Zorg Consensus Based 01-10-12
 Samenvattingskaart palliatieve sedatie Palliatieve Zorg Consensus Based 26-01-10
 Slaapproblemen Palliatieve Zorg Consensus Based 02-10-08
 Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi Palliatieve Zorg Consensus Based 08-05-10
 Vena cava superior syndroom Palliatieve Zorg Consensus Based 18-06-10
 Vermoeidheid bij kanker in palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 09-05-19
 Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 30-09-18
 Zorg in de stervensfase Palliatieve Zorg Consensus Based 11-08-10
 Zweten Palliatieve Zorg Consensus Based 23-07-08