Naar www.iknl.nl
- Overzicht richtlijnen
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Overzicht richtlijnen Oncoline

Hier vindt u een alfabetische overzichtslijst van de landelijke en regionale richtlijnen die momenteel via Oncoline te raadplegen zijn. U kunt de selectie verkleinen door te filteren op indeling, methodiek, regio en/of regionale toevoeging. Richtlijn Indeling Methodiek Laatst
Palliatieve Zorg Evidence Based  gewijzigd  
 
 Anorexie en gewichtsverlies Palliatieve Zorg Evidence Based 30-09-14
 Decubitus Palliatieve Zorg Evidence Based 01-11-11
 Dyspneu in de palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 22-12-15
 Euthanasie en hulp bij zelfdoding Palliatieve Zorg Evidence Based 01-08-12
 Ileus Palliatieve Zorg Evidence Based 01-10-18
 Misselijkheid en braken Palliatieve Zorg Evidence Based 16-06-14
 Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen Palliatieve Zorg Evidence Based 01-03-17
 Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV Palliatieve Zorg Evidence Based 07-02-18
 Pijn bij gevorderde stadia van COPD of Hartfalen Palliatieve Zorg Evidence Based 06-12-19
 Pijn bij PatiŽnten met Kanker Palliatieve Zorg Evidence Based 06-12-19
 Vermoeidheid bij kanker in palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 09-05-19
 Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 30-09-18