Naar www.iknl.nl
- Overzicht richtlijnen
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Overzicht richtlijnen Oncoline

Hier vindt u een alfabetische overzichtslijst van de landelijke en regionale richtlijnen die momenteel via Oncoline te raadplegen zijn. U kunt de selectie verkleinen door te filteren op indeling, methodiek, regio en/of regionale toevoeging. Richtlijn Indeling Methodiek Laatst
Alle Evidence Based  gewijzigd  
 
 Achtergronddocument (blauwdruk kanker en werk) Overig Evidence Based 25-06-09
 Anorexie en gewichtsverlies Palliatieve Zorg Evidence Based 30-09-14
 Basaalcelcarcinoom Dermatologie Evidence Based 16-10-15
 Blaasinstillatie Urologie Evidence Based 18-07-11
 Blauwdruk Kanker en Werk Overig Evidence Based 01-06-09
 Borstkanker Mamma Evidence Based 01-07-18
 Botmetastasen Bot en Wekedelen Evidence Based 15-06-10
 Cervixcarcinoom Gynaecologie Evidence Based 15-01-18
 Cervixcytologie Gynaecologie Evidence Based 01-11-16
 Colorectaalcarcinoom Gastroenterologie Evidence Based 16-04-14
 Decubitus Palliatieve Zorg Evidence Based 01-11-11
 Detecteren behoefte psychosociale zorg Overig Evidence Based 01-05-17
 Dwarslaesie/Wervelmetastasen Palliatieve Zorg Evidence Based 20-08-15
 Dyspneu in de palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 22-12-15
 Endometriumcarcinoom Gynaecologie Evidence Based 15-01-18
 Epitheliaal Ovariumcarcinoom Gynaecologie Evidence Based 15-01-18
 Erfelijke darmkanker Gastroenterologie Evidence Based 31-12-15
 Euthanasie en hulp bij zelfdoding Palliatieve Zorg Evidence Based 01-08-12
 Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker Fertiliteit Evidence Based 10-06-16
 Gastrointestinale stroma tumor (GIST) Gastroenterologie Evidence Based 01-11-11
 Gliomen Neuro-oncologie Evidence Based 15-04-15
 Hepatocellulair carcinoom Gastroenterologie Evidence Based 10-04-13
 Hersenmetastasen Neuro-oncologie Evidence Based 01-07-11
 Herstel na kanker Overig Evidence Based 17-02-11
 Hoofd-halstumoren Hoofd-hals Evidence Based 01-01-14
 Ileus Palliatieve Zorg Evidence Based 01-10-18
 Intracranieel Meningeoom Neuro-oncologie Evidence Based 01-04-15
 Kleincellig longcarcinoom Long Evidence Based 10-05-11
 Leptomeningeale metastasen van solide tumoren Neuro-oncologie Evidence Based 04-05-10
 Lymfoedeem Overig Evidence Based 01-05-14
 Maagcarcinoom Gastroenterologie Evidence Based 01-03-17
 Mammacarcinoom (Engelse vertaling) Mamma Evidence Based 13-02-12
 Medisch specialistische revalidatie bij oncologie Overig Evidence Based 01-03-18
 Melanoom Dermatologie Evidence Based 01-03-16
 Misselijkheid en braken Palliatieve Zorg Evidence Based 16-06-14
 Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (verpleegkundig) Verpleegkundige Zorg Evidence Based 01-12-07
 Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (verpleegkundig) Palliatieve Zorg Evidence Based 01-12-07
 Niercelcarcinoom Urologie Evidence Based 10-12-10
 Niet kleincellig longcarcinoom Long Evidence Based 18-12-15
 Oesofaguscarcinoom Gastroenterologie Evidence Based 05-01-15
 Ondervoeding Voeding en Dieet Evidence Based 15-01-12
 Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen Palliatieve Zorg Evidence Based 01-03-17
 Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV Palliatieve Zorg Evidence Based 07-02-18
 Palliatieve Zorg voor Kinderen Kinderen Evidence Based 01-08-13
 Pancreascarcinoom Gastroenterologie Evidence Based 22-08-11
 Peniscarcinoom Urologie Evidence Based 01-01-18
 Pijn bij Patienten met Kanker Palliatieve Zorg Evidence Based 21-10-16
 Pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen Kinderen Evidence Based 01-10-07
 Plaveiselcelcarcinoom van de huid Dermatologie Evidence Based 21-09-18
 Primaire tumor onbekend Primaire tumor onbekend Evidence Based 24-06-12
 Prostaatcarcinoom Urologie Evidence Based 15-09-16
 Schildkliercarcinoom Endocriene tumoren Evidence Based 16-02-15
 Testiscarcinoom Urologie Evidence Based 01-03-19
 Trofoblastziekten Gynaecologie Evidence Based 02-02-18
 Urotheelcarcinoom van de blaas Urologie Evidence Based 13-02-09
 Uveamelanoom Oogtumoren Evidence Based 22-06-17
 Vermoeidheid bij kanker in palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 09-05-19
 Wekedelentumoren Bot en Wekedelen Evidence Based 01-11-11
 Wervelmetastasen Neuro-oncologie Evidence Based 20-08-15
 Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase Palliatieve Zorg Evidence Based 30-09-18