Naar www.iknl.nl
- over deze site > Richtlijnen in ontwikkeling - Oncologische zorg
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Richtlijnen in ontwikkeling - Oncologische zorg

Multidisciplinaire werkgroepen ontwikkelen voortdurend nieuwe (versies van) richtlijnen voor oncologische zorg. Zij gebruiken meestal de evidence-based methodiek. Uitzonderingen hierop zijn aangegeven.

 

Vanaf heden is op de www.richtlijnendatabase.nl te zien welke richtlijnen met procesbegeleiding van IKNL in ontwikkeling zijn, in welke fase de richtlijnen zich bevinden, welke uitgangsvragen uitgewerkt worden en wie er in de werkgroep zitten.

 

U kunt de informatie op twee manieren vinden:

1.door te zoeken op “ontwikkeling” en alleen richtlijnen de selecteren, of

2.door te klikken op “over deze site

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar oncoline@iknl.nl