Naar www.iknl.nl
- over deze site > Richtlijnen in ontwikkeling - Palliatieve zorg
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Richtlijnen in ontwikkeling - Palliatieve zorg

De richtlijnen voor de palliatieve zorg richten zich niet alleen op de oncologie, maar op alle patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. Afhankelijk van het onderwerp van de richtlijn wordt er een richtlijnwerkgroep samengesteld. De richtlijnwerkgroep ontwikkelt de nieuwe (versie van de) richtlijn voor de palliatieve zorg. Zij doen dit via de consensus-based of evidence based methodiek. Meer informatie over de ontwikkeling van richtlijnen voor de palliatieve zorg vindt u op Pallialine.