Naar www.iknl.nl
- over deze site > Richtlijnontwikkeling door IKNL
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Richtlijnontwikkeling door IKNL

IKNL ontwikkelt, implementeert en evalueert al ruim twintig jaar richtlijnen voor oncologische en palliatieve zorg. Uit onderzoek blijkt dat IKNL binnen Europa hoog scoort met de kwaliteit van zijn evidence based richtlijnen.

 

Richtlijnontwikkeling

Landelijke multidisciplinaire richtlijnwerkgroepen ontwikkelen en reviseren onder de regie en met ondersteuning van IKNL landelijke richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. De professionals in deze werkgroepen worden gemandateerd door beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. De richtlijnen die ze opstellen zijn multidisciplinair en zoveel mogelijk evidence based.

 

Implementatie, evaluatie en revisie 

IKNL implementeert de richtlijnen actief en meet het gebruik ervan middels de Nederlandse Kankerregistratie. De uitkomst van deze meting wordt gebruikt bij het reviseren van richtlijnen. De landelijke tumorwerkgroepen van IKNL geven aan wanneer revisie noodzakelijk is en voeren de revisie uit. Meer over implementatie van richtlijnen vindt u op IKNL.nl.

 

Publicatie

  • Alle richtlijnen zijn te vinden op de websites Oncoline en Pallialine.
  • IKNL heeft de richtlijnen palliatieve zorg gepubliceerd in het boek 'Palliatieve zorg - richtlijnen voor de praktijk'. Tevens is er een handzame verkorte uitgave van verschenen in de vorm van het 'Zakboekje Palliatieve Zorg - Samenvattingen van symptoomrichtlijnen'.

Andere richtlijnontwikkelaars gebruiken een kopie van deze website voor het publiceren van hun richtlijnen.

  • Het Trimbos-instituut publiceert richtlijnen voor de geestelijke gezondheidszorg via www.ggzrichtlijnen.nl
  • De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) publiceert richtljinen via www.nvog-documenten.nl.  

Engelse vertalingen

Een aantal richtlijnen zijn vertaald in het Engels. U kunt deze richtlijnen raadplegen door rechtsboven op 'english' te klikken, dan komt u in het Engelstalige gedeelte van de website.