Naar www.iknl.nl
- over deze site > Methode
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Methode

Ontwikkeling van richtlijnen
De IKNL ontwikkelt richtlijnen op basis van de zeven stappen van Grol (zie figuur 1). Dit model gaat er vanuit dat richtlijnontwikkeling een zich herhalend proces is, waarin al bij de start rekening mee wordt gehouden dat de richtlijn uiteindelijk geïmplementeerd moet worden.

Dit proces wordt beschreven in het IKNL draaiboek ‘Ontwikkelen, implementeren en evalueren van richtlijnen'. (voor info over het draaiboek neem contact op met m.tilma@iknl.nl)


Figuur 1: Richtlijnontwikkeling volgens de zeven stappen van Grol et al.

De richtlijnen worden ontwikkeld door landelijke richtlijnwerkgroepen. Deze bestaan uit experts die zijn gemandateerd door hun beroeps- of wetenschappelijke verenigingen. Afgevaardigden van patiënten in de werkgroepen dragen zorg voor het patiëntenperspectief. Sinds 2006 is de ontwikkeltijd en de autorisatie van nieuwe evicence-based richtlijnen teruggebracht naar anderhalf jaar. Dit is onder andere bereikt door per richtlijn maximaal acht knelpunten evidence-based te beantwoorden. Alleen de acht belangrijkste knelpunten die de professionals uit het veld benoemen, worden uitgewerkt.

 

De werkgroepen vragen de leden van de IKNL tumorwerkgroepen en van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen om commentaar op de conceptrichtlijn. Ook aan afgevaardigden van patiëntenorganisaties wordt een reactie gevraagd. De definitieve richtlijn wordt geautoriseerd door beroeps- en wetenschappelijke verenigingen.

Onderhoud en beheer van richtlijnen
Een landelijke IKNL tumorwerkgroep of - als deze (nog) niet bestaat - een beroeps/ of wetenschappelijke vereniging - is eigenaar van de richtlijn. Als regel geldt dat na maximaal vijf jaar revisie van richtlijnen noodzakelijk is. IKNL houdt toezicht op de geldigheidsduur van de richtlijn. De landelijke werkgroep kan aangeven wanneer revisie eerder noodzakelijk is. In toenemende mate worden richtlijnen sneller op onderdelen herzien of aangevuld. Leidend hierin is het klinische onderzoek waarin soms snel vooruitgang wordt geboekt. De revisie vindt op dezelfde wijze plaats als de ontwikkeling van richtlijnen, zoals beschreven als in het IKNL draaiboek. De ontwikkeling en het onderhoud van richtlijnen is dus een dynamisch proces.

Het onderhoud van de richtlijnen palliatieve zorg vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een multidisciplinaire redactie. Deze redactie bepaalt welke richtlijnen bijstelling of revisie behoeven. Op basis van signalen uit het veld worden nieuwe richtlijnen ontwikkeld.