Naar www.iknl.nl
- over deze site > Draaiboek
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Draaiboek

Bij de richtlijnontwikkeling wordt gebruikt gemaakt van IKNL 'Draaiboek richtlijn ontwikkeling'. Het draaiboek wordt minimaal twee maal per jaar aangepast waarin vernieuwende werkwijzen voor patiëntenparticipatie en voorkeuren, samenvatting van wetenschappelijk bewijs, autorisatie, eigenaarschap en indicatoren zijn beschreven.

Neem voor meer ionformatie contact op via oncoline@iknl.nl